Mae Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion wedi cael ei gohirio am yr eildro.

Mae Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion wedi cael ei gohirio am yr eildro yn dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyhoeddodd trefnwyr yr Eisteddfod bod y penderfyniad "anodd" i symud y Brifwyl wedi cael ei wneud gan Fwrdd Rheoli'r sefydliad yn dilyn "nifer o drafodaethau" o ganlyniad i'r pandemig.

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, bod dim modd parhau i gynllunio gan nad yw "digwyddiadau nac unrhyw wyliau yn rhan o'r canllaw ar gyfer ailagor".