Gohirio'r Eisteddfod eto: 'Siomedig ond anorfod'

Mae Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion wedi cael ei gohirio am yr eildro yn dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyhoeddodd trefnwyr yr Eisteddfod bod y penderfyniad "anodd" i symud y Brifwyl wedi cael ei wneud gan Fwrdd Rheoli'r sefydliad yn dilyn "nifer o drafodaethau" o ganlyniad i'r pandemig.

Ar Dros Frecwast ar BBC Radio Cymru, dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, ei fod yn "benderfyniad siomedig ond anorfod".