Twthill: Cadw cof cymuned yn y cyfnod clo

Mae ardal Twthill yng Nghaernarfon yn cael ei disgrifio gan rai o'r bobl sy'n byw yno fel "pentref o fewn y dref".

Gyda chymdeithasu yn anodd ar hyn o bryd, mae'r gymuned - fel sawl un arall - wedi troi at wefannau cymdeithasol a thechnoleg i gadw mewn cysylltiad.

Dyma adroddiad Dafydd Gwynn.