Cynnydd galwadau i elusen 'achos straen cyfnod clo'

Wrth i elusen ddweud bod angen gwneud mwy i atal camdriniaeth ddomestig mewn ardaloedd gwledig, mae elusen i blant hefyd yn dweud bod mwy o bobl yn cysylltu gyda nhw gyda phryderon am blant sy'n byw mewn cartrefi ble mae camdriniaeth yn digwydd.

Rhwng Ebrill a Rhagfyr llynedd, roedd cynnydd o 54% yn yr achosion gafodd eu cyfeirio at asiantaethau eraill o'i gymharu gyda'r cyfnod clo cyntaf ar ddechrau'r flwyddyn.

Ar Dros Frecwast, dywedodd Victoria Holbrook Hughes o Childline bod y cyfnod clo yn straen ychwanegol i lawer o deuluoedd.