Vernon Jones, sy'n byw yn y pentref, yn ymateb i agoriad yr orsaf