Connagh Howard: Ma' pobl yn gallu bod yn gas iawn

Mae hi'n flwyddyn ers marwolaeth cyflwynydd y gyfres realiti Love Island, Caroline Flack.

Yn y cwest i'w marwolaeth, dywedodd y crwner bod enwogrwydd wedi effeithio ar ei hiechyd meddwl, wrth iddi dderbyn sylw mawr yn y wasg ac ar wefannau cymdeithasol.

Dechreuodd ymgyrch i ddangos mwy o garedigrwydd ar-lein wedi ei marwolaeth, ond faint sydd wedi newid mewn gwirionedd?

Buodd Connagh Howard yn gystadleuydd ar raglen Love Island y llynedd, ac fe fu'n trafod ymddygiad ar wefannau cymdeithasol ar Dros Frecwast.

"Mae yn galed, oherwydd mae'r byd social media a phethau fel 'na, ma' pobl yn gallu bod yn gas iawn i ddweud y gwir," meddai.

"Profiad fi, fi 'di bod yn eitha' lwcus, fi ddim wedi cael gymaint o negeseuon negyddol, ond dwi yn cael tipyn o amser i amser.

"Ac mae'n galed, oherwydd mae dim ond yn eiriau bach sydd ar sgrin, ond maen nhw yn gallu cael effaith arnat ti."