'Dydy pobl ddim wastad yn sylweddoli mod i'n fyddar'

Ar Ddiwrnod Clyw y Byd ddydd Mercher, y newyddiadurwr, Hollie Smith sy'n rhannu ei phrofiad hi a'r pethau mae hi'n ei wneud i geisio rheoli ei nam clyw.