Sara Manchipp yn trafod ei phrofiad hi o stelcian

Mae yna alwadau am well hyfforddiant ac addysg i blismyn fel eu bod yn gwybod pryd mae angen gwneud cais am orchymyn i amddiffyn pobl rhag cael eu stelcio.

Mae cais rhyddid gwybodaeth ar ran BBC Cymru wedi awgrymu nad yw heddluoedd Cymru yn defnyddio y pwerau newydd a gafodd eu cyflwyno ym mis Ionawr 2020 i amddiffyn dioddefwyr rhag cael eu stelcio.

Cafodd cyn Miss Cymru, Sara Manchipp, ei stelcio am wyth mis ac mae'r sawl oedd yn gyfrifol bellach wedi'i garcharu.

Ar raglen Dros Frecwast dywedodd ei bod yn anodd siarad am y mater ond ei bod yn fodlon siarad er mwyn codi ymwybyddiaeth.