'Barod amdani ac yn edrych ymlaen' at ailagor yr ysgol

O ddydd Llun, mae disgyblion ysgol uwchradd a chynradd yn dychwelyd i'r ysgol am y tro cyntaf ers mis Rhagfyr.

Plant sy'n gwneud TGAU a Safon Uwch sy'n cael eu blaenoriaethu i ddychwelyd yn gyntaf mewn ysgolion uwchradd, ynghyd â rhai myfyrwyr coleg.

Mae holl blant oed cynradd hefyd yn dychwelyd i'r ystafell ddosbarth o ddydd Llun, fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru i ailagor ysgolion.

Buodd Bronwen Hughes, pennaeth Ysgol Maes Garmon yn Yr Wyddgrug, yn siarad ar Dros Frecwast cyn i'r ysgol ailagor.