Colli Liam: 'Twll anferth ar ei ôl o'

Mae teulu dyn o Harlech a fu farw o salwch difrifol ar ei ysgyfaint, wedi sôn am eu tristwch o fethu a mynd i'w weld yn yr ysbyty yn ystod y cyfnod clo.

Cafodd Liam Ashton-Hughes o Harlech ei ddisgrifio gan ei deulu fel dyn "llawn cariad".

Dywedodd ei deulu bod peidio gallu ymweld â Liam wedi bod yn "anodd" dros y misoedd diwethaf, ond eu bod yn deall pam fod angen cyfyngiadau ar ymweld ag ysbytai.

Daliodd Covid-19 tra roedd yn cael ei drin am niwmonia feiral yn Ysbyty Gwynedd, tua'r un adeg y daeth clwstwr o achosion i'r amlwg yn yr ysbyty.

Ond er iddo "ddod dros" Covid, mae ei deulu'n dweud bod coronafeirws wedi gwaethygu ei salwch.