Tomenni o sbwriel ym Mae Caerdydd wedi'r tywydd braf

Gyda Chymru yn mwynhau ail ddiwrnod o dywydd da mae heddluoedd wedi rhybuddio pobl rhag ymgasglu mewn grwpiau.

Ddydd Mawrth wrth i'r tymheredd mewn rhai mannau gyrraedd 21C, fe wnaeth pobl achub ar y cyfle i ymweld ag atyniadau poblogaidd.

Ond mewn rhai mannau, fel Bae Caerdydd, roedd adroddiadau am bobl ddim yn cadw pellter cymdeithasol ac yn gadael llwyth o sbwriel ar eu hôl.