Atgofion Dafydd Elis-Thomas o fod gyda'r Tywysog Philip

Mae teyrngedau wedi'u rhoi i Ddug Caeredin gan Gymry blaenllaw yn dilyn ei farwolaeth yn 99 oed ddydd Gwener.

Un wnaeth gyfarfod y Dug droeon yn ystod ei ymweliadau â Chymru oedd cyn-lywydd y Cynulliad, yr Arglwydd Dafydd Eli- Thomas.

Dywedodd ei fod yn ddyn deallus a hoffus.