Codiad cyflog 3% i holl staff iechyd yn 'siomedig'

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd holl staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru yn cael codiad cyflog o 3%.

Daw hynny yn dilyn argymhelliad gan y corff sy'n adolygu cyflogau'r GIG, a chyhoeddiad am godiad tebyg ar gyfer staff GIG yn Lloegr.

Ond mae'r Coleg Nyrsio Brenhinol wedi beirniadu'r cynnydd gan ddweud ei fod yn rhy isel o hyd.

Dywedodd Leanne Lewis - nyrs arbenigol sy'n dal i ddioddef gyda Covid hir wedi iddi gael y feirws y llynedd - ei bod yn siomedig iawn gyda'r cynnig.