Brechu plant dros 12 oed 'yn synhwyrol'

Mae disgwyl penderfyniad ar frechu plant 12-15 oed ymhen rhai dyddiau.

Ddydd Gwener dywedodd y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) na ddylai plant iach rhwng 12 a 15 oed dderbyn brechlyn yn erbyn Covid-19.

Bydd prif swyddogion meddygol pedair gwlad y DU nawr yn ystyried cyngor y JCVI cyn dod i benderfyniad terfynol.

Mae Rhun ap Iorwerth AS, Llefarydd Iechyd Plaid Cymru, yn credu mai'r "peth synhwyrol fyddai brechu plant dros 12 oed" ond yn cydnabod ei fod yn benderfyniad anodd.