'Diffyg adnoddau misglwyf mewn gwyliau cerddorol'

Mae yna alwadau ar i wyliau cerddorol ddarparu gwell adnoddau i ferched yn ystod eu misglwyf.

Dywed y cerddor Francesca Dimech ei bod wedi cael pwl o banig yn ystod yr haf wedi iddi sylweddoli y byddai ei misglwyf yn dod yn ystod gŵyl gerddorol.

Fel arfer byddai Ms Dimech, 37 o Gaerdydd, yn cymryd meddyginiaeth er mwyn gohirio ei misglwyf ond y tro hwn fe wrthododd y fferyllydd â rhoi presgripsiwn iddi.

Mae hi ymhlith nifer sy'n galw am well adnoddau mewn gwyliau i bobl yn ystod eu misglwyf.