'Mae modd diogelu plant a helpu teuluoedd ynghynt'

Mae cynllun Heddlu Gwent i wella eu hymateb i blant sydd mewn perygl yn esiampl i eraill, yn ôl arbenigwr.

Fel rhan o'r cynllun mae gweithwyr cymdeithasol plant wrth law i gynghori swyddogion wrth ymateb i alwadau.

Dywed y seicolegydd plant Dr Mair Edwards, ei bod am weld lluoedd eraill yn datblygu cynlluniau tebyg.