Gwaith uned gofal dwys yn 'rhy galed' ar iechyd meddwl

Mae nyrs a weithiodd uned gofal dwys yn ystod y pandemig yn dweud ei bod wedi gadael ei swydd barhaol fel nyrs oherwydd pwysau ar ei hiechyd meddwl.

Roedd Fern Osborne, 30, o Lanelli, yn gweithio mewn ysbyty yng Nghaerfyrddin. Dywedodd mai gadael ei swydd oedd "ei hunig opsiwn".

Dywedodd ei bod wedi cyrraedd pwynt lle'r oedd yn gobeithio y byddai eu profion llif unffordd yn bositif fel na fyddai'n rhaid iddi fynd i'r gwaith.

Dywedodd cyfarwyddwr o Fwrdd Iechyd Hywel Dda ei bod "yn flin" ganddyn nhw bod Ms Osbourne wedi gadael y sefydliad.