Sir Ddinbych: 'Angen pont heddiw, nid mewn deng mlynedd'

Does "neb yn cymryd sylw" o effaith cwymp pont ar bentrefi yn Sir Ddinbych, yn ôl trigolion sydd wedi siarad gyda Newyddion S4C.

Disgynnodd Pont Llannerch, oedd yn cysylltu Tremeirchion a Threfnant, yn ystod Storm Christoph y llynedd.

Er bod y cyngor sir wedi cytuno mewn egwyddor i godi pont newydd, mae rhai yn eu cyhuddo o lusgo'u traed.

Mae Mair Stanyer yn byw ar fferm yn y pentref ers hanner canrif, ond yn wreiddiol o ochr arall Afon Clwyd.

"'S'dim angen i'r dynion ma' gael eu meeting, mae angen pont heddiw - dim mewn 10 mlynedd," meddai.

"Dwi'n gobeithio fydda' i dal yn fyw pan fydd hi wedi cael ei hadeiladu."