Fflamau a mẁg sylweddol o dân yn Nhorfaen

Roedd mẁg a fflamau sylweddol i'w gweld yn Nhorfaen nos Fercher wedi i dân ddechrau yng nghanolfan atgyweirio carafanau Stad Gilchrist Thomas.

Roedd mwy na 100 o ddiffoddwyr yn ymateb i'r tân a ddechreuodd ym Mlaenafon tua 22:45.

Cafodd person ei dynnu o'r tân gan y perchennog busnes, yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, ac fe wnaeth y pŵer ddiffodd mewn 21 o gartrefi.