Pa mor barod ydy ysgolion ar gyfer y cwricwlwm newydd?

Mae yna ddarlun cymysg wrth edrych ar baratoadau ysgolion Cymru ar gyfer y cwricwlwm newydd, yn ôl y prif arolygydd addysg.

Dywedodd pennaeth Estyn, Owen Evans bod rhai ysgolion yn "bellach 'mlaen ar y siwrne" nag eraill.

Bydd pob ysgol gynradd a thua hanner yr ysgolion uwchradd yn cyflwyno Cwricwlwm i Gymru yn ffurfiol o fis Medi.

Yn ogystal ag enghreifftiau o arfer "arbennig", mae rhai mannau "ar ei hôl hi" wrth geisio diwygio'r ffordd mae plant yn dysgu o fewn ysgolion, meddai Mr Evans.

Yn ôl un undeb mae'r darlun cymysg yn golygu y bydd plant yn cael "profiadau addysgol go wahanol".

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod llawer iawn o waith eisoes wedi ei gyflawni.