Ble fydd y canlyniad cyntaf?

Dewi Llwyd sy'n trafod ble fydd yr etholaeth gyntaf i gyhoeddi canlyniad, a phwysigrwydd hynny i'r etholaeth dan sylw.

Cyhoeddwyd