Dim ymgeiswyr i ward Yscir yn Mhowys

Gyda'r etholiadau lleol ar y gweill ddydd Iau, bydd cystadlu brwd am seddi mewn sawl lle, ond nid ym mhobman.

Ym Mhowys dim ond un ymgeisydd sydd mewn 16 o wardiau, ac mae un ardal, Yscir ger Aberhonddu, lle does neb yn sefyll.

Ellis Roberts aeth yno i holi sut y digwyddodd hynny.