Etholiadau lleol: Brwydr gystadleuol yng Nghaerdydd

Er bod dros 1,200 o seddi ar gael ar draws Cymru yn yr etholiadau lleol eleni, mae 92 o gynghorwyr eisoes wedi cael eu hethol yn ddiwrthwynebiad yn eu wardiau nhw.

Ond mae'n ddarlun tra gwahanol mewn un rhan o Gaerdydd - ward Cathays - sydd â 19 o ymgeiswyr yn cystadlu i gael eu hethol.

Janet Ebenezer fu'n gofyn i bob un ohonyn nhw ddisgrifio'u hunain mewn un gair.