Pleidlais gyfartal: Dewis enillydd ar hap

Mae Plaid Cymru wedi llwyddo i gynyddu eu mwyafrif ar Gyngor Gwynedd yn yr etholiadau lleol.

Daeth y fuddugoliaeth er gwaethaf sefyllfa anghyffredin yn ward Hendre Bangor, ble wnaeth Richard Hughes (Annibynnol) drechu John Wynn Jones o Blaid Cymru wrth dynnu enwau allan o "het", neu fwced, ar ôl i'r ddau ddod yn hafal yn y bleidlais.