Seddi Laura i'w gwylio: Y Blaid Lafur

Mae'r Athro Laura McAllister wedi bod yn bwrw golwg i BBC Cymru Fyw ar y seddi allweddol i bob un o'r pleidiau yn yr etholiad cyffredinol.

Ac mae'n edrych fel brwydr galed i'r blaid Lafur eleni, meddai, wrth i'r polau piniwn ragdybio y gallan nhw golli dros hanner dwsin o seddi yng Nghymru.

Gallai nifer o'u seddi yn yng nghoridor yr M4 fod yn y fantol, gan gynnwys rhai fel Pen-y-bont a Gorllewin Casnewydd yn y fantol.

Mae'r Athro McAllister hefyd yn credu y byddan nhw'n wynebu brwydr i ddal eu gafael ar etholaethau yn y gogledd ddwyrain fel De Clwyd.