Seddi Laura McAllister i'w gwylio: Plaid Cymru

Mae'r Athro Laura McAllister wedi bod yn bwrw golwg i BBC Cymru Fyw ar y seddi allweddol i bob un o'r pleidiau yn yr etholiad cyffredinol.

I Blaid Cymru y disgwyl yw y byddan nhw'n dal eu gafael ar y tair sedd sydd ganddyn nhw eisoes, meddai, yn enwedig ar ôl canlyniadau da'r etholiadau lleol.

Fe fyddan nhw felly yn troi eu sylw at y seddi ychwanegol y gallen nhw eu hennill, gan gynnwys Ynys Môn.

Bydd y blaid hefyd yn gobeithio am berfformiad cryf mewn etholaethau yng nghymoedd y de fel Rhondda a Blaenau Gwent, ble wnaethon nhw'n dda yn etholiad y Cynulliad.