Seddi Laura i'w gwylio: Democratiaid Rhyddfrydol

Mae'r Athro Laura McAllister wedi bod yn bwrw golwg i BBC Cymru Fyw ar y seddi allweddol i bob un o'r pleidiau yn yr etholiad cyffredinol.

I'r Democratiaid Rhyddfrydol, mae'n rhagweld etholiad anodd, fyddai'n debygol o gael ei weld fel llwyddiant os ydyn nhw'n ennill unrhyw seddi ychwanegol.

Bydd y blaid yn sicr yn canolbwyntio ar gadw Ceredigion, yr unig sedd sydd ganddyn nhw yng Nghymru ar hyn o bryd.

Tu hwnt i hynny, bydd y blaid yn brwydro'n galed i geisio adennill Canol Caerdydd, tra bod Brycheiniog a Maesyfed yn sedd arall yr oedd ganddyn nhw tan yn ddiweddar.