Tri pholisi o faniffesto Cymreig y Ceidwadwyr

Mae Cymru Fyw wedi herio'r pleidiau i grynhoi neges eu maniffestos, mewn miniffesto!

Y Ceidwadwyr sydd wrthi y tro yma.