Fy Maniffesto yn y Ffair Wanwyn

Mae Teleri Glyn Jones ar daith o amgylch Cymru yn dysgu pa faterion sy'n bwysig i chi cyn yr etholiad cyffredinol.

Olive o Landysul sydd am i San Steffan reoli amaeth yng Nghymru.

Gadewch i ni wybod beth sydd ar eich maniffesto chi drwy ddefnyddio #fymaniffesto neu e-bostio fymaniffesto@bbc.co.uk.

Am fwy am yr etholiad cyffredinol, ewch i'n is-hafan.