Tri uchafbwynt o faniffesto UKIP

Mae Cymru Fyw wedi herio'r pleidiau i grynhoi neges eu maniffestos, mewn miniffesto!

UKIP sydd wrthi y tro yma.