Maes y gad: Y Ceidwadwyr

Arwyn Jones sydd yn bwrw golwg dros y seddi allweddol i'r Ceidwadwyr yn yr etholiad cyffredinol - gyda chymorth y map rhyngweithiol.