Maes y gad: Y Blaid Lafur

Arwyn Jones sydd yn bwrw golwg dros y seddi allweddol i'r blaid Lafur yn yr etholiad cyffredinol - gyda chymorth y map rhyngweithiol.