Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd: Ewch am dro ym Mrwsel

Mae'r refferendwm ar ddyfodol Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd yn cael lot fawr o sylw ar hyn o bryd, ac mae lot o sôn am waith yr undeb.

Ond lle mae'r gwaith yma'n digwydd?

Ewch am dro ym Mrwsel gyda'n tywysydd arbennig - ein gohebydd gwleidyddol, James Williams.