Cynghorau: 'Dim tegwch i yrrwyr'

  • Cyhoeddwyd
ArianFfynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Cyngor Sir Gâr eu bod wedi casglu £50,566.89 mewn gordaliadau am dicedi parcio y llynedd

Mae'r rhan helaeth o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi cael gwared â pheiriannau maes parcio sy'n cynnig newid i yrwyr.

Mae'r cynghorau yn honni bod y peiriannau yn cael eu targedi gan ladron ac yn rhy ddrud i'w cynnal.

Mae BBC Cymru wedi canfod ffigyrau sy'n awgrymu bod cynghorau yn casglu hyd at £50,000 yr un y flwyddyn mewn gordaliadau.

Mae sefydliadau gyrru wedi cwestiynu moeseg y casgliadau gan honni y dylai'r arian hwn cael ei wario ar gynnal a chadw meysydd parcio a ffyrdd.

Mannau diogel

Daeth y ffigurau i law BBC Cymru ar ôl cais Rhyddid Gwybodaeth i bob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Dim ond cynghorau Abertawe a Chasnewydd ddywedodd eu bod yn dal i ddarparu peiriannau sy'n cynnig newid a bod y rheini dim ond mewn mannau diogel fel meysydd parcio aml-lawr.

Mae gan y ddau gyngor peiriannau nad yw'n cynnig newid.

Dywed tri chyngor, sef Blaenau Gwent, Gwynedd a Thorfaen nad oedd genyn nhw'r un peiriant ticed maes parcio.

Dywed y 17 awdurdod lleol arall nad oedd dim un o'u peiriannau yn cynnig newid.

Gofynnwyd i bob un o'r awdurdodau lleol am yr ordaliadau a gasglwyd y llynedd.

Dim ond Cynghorau Sir Gâr (50,566.89) a Phen-y-bont ar Ogwr (tua £38,265) a ddatganodd fod maint yr arian a gasglwyd ar gael.

ceisio dwyn

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Fe fyddai rhai i'r peiriannau fod yn llawn swm sylweddol o arian i alluogi'r peiriannau i gynnig newid.

"Gallai'r peiriannau hyn cael eu targedi gan ladron felly mae'r peiriannau yn cael eu gwagio'n aml i leihau'r tebygolrwydd o ladrad."

Dywedodd Cyngor Sir Gâr eu bod wedi rhoi'r gorau i roi newid am fod lladron yn ceisio dwyn o'r peiriannau drwy'r amser.

Dywedodd Yr Athro Stephen Glaister, cyfarwyddwr Sefydliad y RAC: "Rydyn ni'n deall dadleuon y cynghorau ond mae hwn ym maes lle mae bob ceiniog yn cyfri ac mae rhaid ichi ofyn cwestiynau ynghylch moeseg cynllun nad yw'n rhoi newid digonol i yrwyr.

"Mae'r arian sy'n cael ei gasglu drwy ordaliadau yn arwyddocaol.

"Dylai'r awdurdodau lleol addo i wario'r gordaliadau ar lenwi tyllau mewn ffyrdd yn hytrach na gadael yr arian diflannu i'w coffrau ac yn rhwbio halen yn y briw."

Dywedodd llefarydd ar ran yr AA nad oedd gyrwyr yn cael eu trin yn deg.

Ychwanegodd y byddai'n debygol i brisiau parcio a'r gordaliadau y bydd cynghorau yn casglu am nad ydynt yn cynnig newid yn cynyddu wrth iddynt geisio codi mwy o arian.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol