Cynghorau: 'Dim tegwch i yrrwyr'

Arian Image copyright BBC elvis
Image caption Dywed Cyngor Sir Gâr eu bod wedi casglu £50,566.89 mewn gordaliadau am dicedi parcio y llynedd

Mae'r rhan helaeth o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi cael gwared â pheiriannau maes parcio sy'n cynnig newid i yrwyr.

Mae'r cynghorau yn honni bod y peiriannau yn cael eu targedi gan ladron ac yn rhy ddrud i'w cynnal.

Mae BBC Cymru wedi canfod ffigyrau sy'n awgrymu bod cynghorau yn casglu hyd at £50,000 yr un y flwyddyn mewn gordaliadau.

Mae sefydliadau gyrru wedi cwestiynu moeseg y casgliadau gan honni y dylai'r arian hwn cael ei wario ar gynnal a chadw meysydd parcio a ffyrdd.

Mannau diogel

Daeth y ffigurau i law BBC Cymru ar ôl cais Rhyddid Gwybodaeth i bob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Dim ond cynghorau Abertawe a Chasnewydd ddywedodd eu bod yn dal i ddarparu peiriannau sy'n cynnig newid a bod y rheini dim ond mewn mannau diogel fel meysydd parcio aml-lawr.

Mae gan y ddau gyngor peiriannau nad yw'n cynnig newid.

Dywed tri chyngor, sef Blaenau Gwent, Gwynedd a Thorfaen nad oedd genyn nhw'r un peiriant ticed maes parcio.

Dywed y 17 awdurdod lleol arall nad oedd dim un o'u peiriannau yn cynnig newid.

Gofynnwyd i bob un o'r awdurdodau lleol am yr ordaliadau a gasglwyd y llynedd.

Dim ond Cynghorau Sir Gâr (50,566.89) a Phen-y-bont ar Ogwr (tua £38,265) a ddatganodd fod maint yr arian a gasglwyd ar gael.

ceisio dwyn

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Fe fyddai rhai i'r peiriannau fod yn llawn swm sylweddol o arian i alluogi'r peiriannau i gynnig newid.

"Gallai'r peiriannau hyn cael eu targedi gan ladron felly mae'r peiriannau yn cael eu gwagio'n aml i leihau'r tebygolrwydd o ladrad."

Dywedodd Cyngor Sir Gâr eu bod wedi rhoi'r gorau i roi newid am fod lladron yn ceisio dwyn o'r peiriannau drwy'r amser.

Dywedodd Yr Athro Stephen Glaister, cyfarwyddwr Sefydliad y RAC: "Rydyn ni'n deall dadleuon y cynghorau ond mae hwn ym maes lle mae bob ceiniog yn cyfri ac mae rhaid ichi ofyn cwestiynau ynghylch moeseg cynllun nad yw'n rhoi newid digonol i yrwyr.

"Mae'r arian sy'n cael ei gasglu drwy ordaliadau yn arwyddocaol.

"Dylai'r awdurdodau lleol addo i wario'r gordaliadau ar lenwi tyllau mewn ffyrdd yn hytrach na gadael yr arian diflannu i'w coffrau ac yn rhwbio halen yn y briw."

Dywedodd llefarydd ar ran yr AA nad oedd gyrwyr yn cael eu trin yn deg.

Ychwanegodd y byddai'n debygol i brisiau parcio a'r gordaliadau y bydd cynghorau yn casglu am nad ydynt yn cynnig newid yn cynyddu wrth iddynt geisio codi mwy o arian.

Cyngor Peiriannau sy'n cynnig newid Peiriannau nad ydynt yn cynnig newid Gweddill
Ynys Môn Dim un 30 Dim
Blaenau Gwent Dim un Dim un
Bridgend Dim un 40 £38,265 (approx)
Caerphilly Dim un Pob un Dim un
Cardiff Dim un Pob un Dim un
Carmarthenshire Dim un 42 £50,566.89
Ceredigion Dim un Pob un Dim un
Conwy Dim un Pob un Dim un
Denbighshire Dim un 74 Dim un
Flintshire Dim un 19 Dim un
Gwynedd Dim un Dim un
Merthyr Dim un Pob un Dim un
Monmouthshire Dim un 36 Dim un
Neath Port Talbot Dim un 28 Dim un
Newport Aml-lawr Pob un arall Dim un
Pembrokeshire Dim un Pob un Dim un
Powys Dim un Pob un Dim un
Rhondda Cynon Taf Dim un 39 Dim un
Swansea 12 70 Dim un
Torfaen Dim un Dim un
Wrexham Dim un Pob un Dim un
Vale of Glamorgan Dim un 12 Dim un

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.