David Jones
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cynigion diamod yn cael 'dylanwad negyddol' ar safonau

14 Awst 2018 Diweddarwyd 06:54 BST

Pennaeth Coleg Cambria, David Jones yn dweud bod prifysgolion yn cynnig gormod o gynigion diamod a bod hynny'n arwain at "ddylanwad negyddol" ar safonau addysg.

Yn ôl ffigyrau gan y gwasanaeth mynediad i brifysgolion, UCAS, mae yna gynnydd mawr wedi bod i nifer y cynigion diamod i ddisgyblion 18 oed.

Mae cynnig diamod gan brifysgol yn golygu bod y darpar-fyfyriwr yn cael cynnig lle ar y cwrs o'u dewis nhw waeth beth fydd eu canlyniadau yn yr arholiadau maen nhw'n sefyll.