TGAU

Cymhwyster ar gyfer disgyblion 15 -16 blwydd oed yw TGAU. Mae’r cymhwyster yn dangos bod disgyblion wedi llwyddo i gwblhau Cyfnod Allweddol 4 yn ystod eu haddysg uwchradd yng Nghymru.

All TGAU subjects

All Subjects

Languages: