TGAU Mathemateg

Mae’r adran hon yn cynnwys canllawiau i ddysgwyr a chlipiau fideo ar gyfer manyleb diweddaraf TGAU Mathemateg ar gyfer bwrdd arholi CBAC (mis Medi 2015 ymlaen). Mae'n cynnwys amrywiaeth o ddulliau, technegau a chysyniadau athemategol gyda phwyslais ar ddilyn cyfarwyddiadau uniongyrchol i ddatrys problemau sy'n cynnwys trefnau arferol.

Languages: