TGAU Cymraeg

Mae’r adran hon yn cynnwys canllawiau i ddysgwyr a chlipiau fideo sy’n cyd-fynd â manyleb TGAU Cymraeg CBAC. Mae’n addas ar gyfer disgyblion a fydd yn sefyll eu harholiadau TGAU o 2017 ymlaen. Ceir yma nodiadau sy’n egluro’r gwahanol ffurfiau ysgrifennu a chynghorion ar gyfer yr arholiad llafar.

Languages: