TGAU Mathemateg Rhifedd (2015 ymlaen)

Mae’r adran hon yn cynnwys canllawiau i ddysgwyr a chlipiau fideo ar gyfer manyleb diweddaraf TGAU Mathemateg Rhifedd ar gyfer bwrdd arholi CBAC (mis Medi 2015 ymlaen). Mae'n cynnwys problemau mathemateg mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn ac yn dangos y ffordd fwyaf effeithiol i gyfrifo atebion cywir.

Languages: