BBC Gahuza Urupapuro rw'itangiriro

Inkuru iri kw'isonga

Imvo n'Imvano

Ibiganiro bishya

Ongera wumve ibiganiro by'abagore na Bazamuganga

Ibiganiro vyihariye

Ivyo BBC Gahuza ibahitiramwo

Uburebure bw'intoke mu gusigura inyifato y'umukobwa ku vy'igitsina

Umushinwakazi yiyahuye inyuma yaho umugabo abesheye ko yapfuye

Indirimbo ziguma mu mutwe, bishika gute? Zovayo gute?

'Ineza' y'agakingirizo kaguma kabomvye