Imvo n'Imvano: Ibitekerezo kw'ibuzwa rya caguwa

Imvo n'Imvano: Ibitekerezo kw'ibuzwa rya caguwa

Ibitekerezo kw'ibuzwa ryo gucuruza imyenda yambawe ikunze kwitwa caguwa.