Imvo n'Imvano kw'itorwa rya Donald Trump muri Amerika
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Imvo n'Imvano kw'itorwa ku buryo butari bwitezwe rya Donald Trump

Imvo n'Imvano kw'itorwa ku buryo butari bwitezwe rya Donald Trump mu kibanza c'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icatumye atorwa, icatumye Hillary atsindwa n'ibindi vyinshi...