Yatunzwe n'ububangutsi
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Umugabo yarokotse, akwefye imodokari yataye inzira

Imodokari yahatswe guhitana umuntu yari ku maguru. imaze guta inzira ikirasa mu kirere, ariko yararusinvye.

Aba polisi bo mumuji wa Leeds ahabereye ukwo kurokoka kudasanzwe, bavuga ko ata n'umwe yababaye.