Nagushijwe gatatu n'umucakara muri Libiya
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Abanyenigeria bavuye mu bucakara muri Libiya bashitse iwabo.

Abanyenigeria bavuye mu bucakara muri Libya bashitse iwabo. Batanga inkuru z'ubuzima bubi baciyemwo.