Afrika yepfo yishinze gushigikira abanonotsi b'abakobwa bateye nk'abagabo

Umunonotsi w'umunyafrika yepfo yiruka imetero 800, Caster Semenya Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Umunonotsi w'umunyafrika yepfo yiruka imetero 800, Caster Semenya

Ishirahamwe ry'ubunonotsi rya Afrika yepfo ryavuze ko ritazokwemera itegeko riri mu nteguro ry'ikigo kigenzura ubunonotsi kw'isi IAAAF rigiye kubuza abakobwa bateye nk'abahungu kuja mu mahiganwa. testosterone

Iryo shirahamwe rivuga ko rigiye kugwanya itegeko rishasha risaba gupima urugero rw'ikinyamubiri kigwiriye mu bahungu "testosterone", mu banonotsi b'abakobwa.

Mu gihe ryoshigwa mu ngiro, iryo tegeko ryotuma bamwe mu banonotsi b'abakobwa bafise urugero rurenze biruka mu bahungu canke bakemera gufata imiti igabanya iyo "testosterone."

Semenya yatsindiye umudali w'inzahabu mu 1500m

Umurundikazi yatahanye umudari wa zahabu mu gusiganirwa ahugaye

Umunonotsi wa Afrika yepfo yiruka imetero 800, Caster Semenya ashobora gufatwa n'iryo tegeko.

Mw'itangazo casohoye, ikigo c'ubunonotsi ca Afrika yepfo cavuze ko kizogwanya ayo mategeko mashasha kivuga ko casanze afise aho ahengamiye.

Gifatira akarorero ku munonotsi w'umuhindikazi mu metero 100 na 200, Dutee Chand, yashoboye kwitwarira IAAF kandi aratsinda.

Ico kigo cabandanije kivuga "ko gifashe ako karyo ngo cemeze ko gishigikiye abanonotsi bohava bafatwa n'iryo tegeko rishasha".

Ibindi bisa n’ibi