Ehe ndabira iyi sura mu gihe c'inkino
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Abakunzi b'inkino canke b'ibindi birori

Abakunzi b'inkino canke b'ibindi birori nk'ibi bibaza ngo ayo mahiganwa ni inkino gusa. Ni bake biyumvira ico ibi bihe bihindura, haba mu nyifato canke mu bwenge bw'abantu.