Kubera iki abana aribo banduza indwara y'ibicurane cane?

Kubera iki abana aribo banduza indwara y'ibicurane cane?

Indwara y'ibicurane ntaho ihuriye n'imbeho, kandi iguma ihindagurika uko imigera iyitera ihindagurika.