Biraturaba kuko diyabete yiyongereye incuro 4 mw'isi, mu myaka 40 iheze
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Biraturaba kuko diyabete yiyongereye incuro 4 mw'isi, mu myaka 40 iheze

Abahinga basigura ko isukari dufungura itabwirizwa kuba ariyo ntandaro y'izi diyabete. Kwimenya, binafasha n'uruvyaro rwawe.