Mu Rwanda, amatora y'abashingamateka
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Mu Rwanda, amatora y'abashingamateka

Abitoza ku gatwe kabo canke imigambwe, basabwa 5% vy'abatora kugira ngo bashobore kuronka intebe.