Pik Botha yashigikiye "apartheid" muri Afrika Yepfo yashengeye

Pik Botha Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters
Image caption Pik Botha yigeze kuba umushikiranganji w'imigenderanire ya Afrika Yepfo n'amakungu, ku ntwaro karyanishamiryango ya "apartheid"

Umugabo w'ijunja igihe c'intwaro karyanishamiryango ya "apartheid" muri Afrika Yepfo, Pik Botha, yashengeye ageze ku myaka 86.

Umuhungu wiwe, Piet, niwe yemeje ibinyamakuru vya Afrika Yepfo ko se yitavye Imana mw'ijoro.

Bwana Botha yarabaye umushikiranganji muri leta ya mbere ya Prezida Nelson Mandera, aho yahayagiza uwo mukuru w'igihugu ko aje kunywanisha abanyagihugu.

Ariko imiliyoni z'abanyagihugu bo muri Afrika Yepfo bafata uwo mugabo yari umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu imbere y'i 1994, ko ariwe yashigikira imbere y'amakungu intwaro y'agahotoro, yakogwa n'inkehwa z'abazungu ku birabure.

Ku bandi yafatwa nk'umuntu aharanira ukwishira n'ukwizana, uravye intagondwa z'abazungu bari kumwe.

Harageze igihe, aba niwe mushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu amaze igihe kirekire muri ayo mabanga, igihe yarakwije imyaka 17 muri ako kazi.

Mu bisanzwe amazina yiwe ni Roelof Frederik Botha.

Izina yataziriwe Pik, rituruka ku kungene asa n'igikoko citwa "penguin", bita pikkewyn mu kirimi c'igi Afrikaans.

Ubu birashobora kudatangaza, ariko vyabaye ngombwa ko uwo mugabo asa n'uwita mu 1986, igihe abwiriye leta igizwe n'abazungu gusa ko hazogera igihe Afrika Yepfo ikarongogwa n'umwirabure.

Harageze igihe Botha asa n'uwushigikira politike ya "apartheid" igihe avuga ati: "Bamwe mu bagenzi banje bakomeye ni abirabure."

Hari n'ikindi kintu yavuze ntazigera nibagira, ngo: "Afrika Yepfo ni nk'imparage. Nta kuvuga ngo uyirashe ku murongo wera canke wirabura, igikoko cose kirapfa."

Ibindi bisa n’ibi